• April 14, 2024

กาง 8 เงื่อนไขคุมประพฤติ ระหว่างพักโทษ “ทักษิณ” ห้ามทำอะไรบ้าง!

จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีชื่อในลิสต์ 930 นักโทษ ที่เข้าเกณฑ์ได้พักโทษ ซึ่งจะครบกำหนดได้พักโทษในวันที่ 18 ก.พ.นี้ หลังรับโทษครบกำหนด 180 วัน

ทั้งนี้การพักการลงโทษ หรือการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติ โดยช่วงระหว่างการคุมประพฤติ จะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยม ที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหา โดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข 8 ข้อ ที่กำหนดไว้

ครอบครัวชินวัตร เตรียมเดินทางไปรับ “ทักษิณ” เผยหลานเขียนการ์ดรอแล้ว

"ชัยธวัช" ลั่น “ทักษิณ” พักโทษออกมา เสมือนมีนายกฯ 2 คน!

ประวัติ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” สถานที่พักโทษของ “ทักษิณ”

 กาง 8 เงื่อนไขคุมประพฤติ ระหว่างพักโทษ “ทักษิณ” ห้ามทำอะไรบ้าง!

หากประพฤติผิดเงื่อนไข จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิม และจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย

โดยเงื่อนไขคุมประพฤติของกรมราชทัณฑ์ ระบุไว้ 8 ข้อด้วยกันประกอบด้วย ได้แก่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

1.ผู้ได้รับการพักโทษ จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ

2.ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพย์ติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก

4.ต้องประกอบอาชีพโดยสุจริต

5.ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา

6.ห้ามพกพาอาวุธ

7.ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ

8.ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน

ทั้งนี้ถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัว ประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอด ก็จะได้รับใบบริสุทธิ์ และพ้นโทษไปตามคำพิพากษา เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป