• April 16, 2024
Uncategorized

พระบรมราชโองการฯ “รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา” พ้นอธิบดีกรมอุทยานฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสำมัญพ้นจากตำแหน่ง ใจความว่า ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ออกจากรายการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2566

อ่านเพิ่มเติม : บทสรุปส่วยอุทยานเขย่าระบบราชการไทย

เนื่องจากถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีคำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

โดยก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนว่า นายรัชฎา ได้เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ต้องถูกโยกย้ายตำแหน่งหรือสับเปลี่ยนกำลังในหน่วยงาน เป็นจำนวนเงินรายละหลายแสนบาท จนนำมาสู่การจับกุม นายรัชฎาเมื่อ 27 ธ.ค. 65 ซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องทำงานพบเงินสดเกือบ 5 ล้านบาท

 พระบรมราชโองการฯ “รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา” พ้นอธิบดีกรมอุทยานฯ

ขณะที่ผลสอบสวนของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า นายรัชฎา มีความผิดวินัยร้ายแรงจริง เพราะจากกการสอบสวนพยานกว่า 50 ปาก ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเงินที่พบในห้องทำงานดังกล่าว เป็นเงินที่นำมาจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จริงแต่ก็มีพยานบางกลุ่มให้การอ้างว่าเป็นเงินค่าเช่าพระ และเงินโครงการต่าง ๆ ของกรมอุทยานฯ