• April 16, 2024

โหวตนายก – เช็กเสียง สว.ก่อนเข้าสภาฯ แสดงจุดยืน

นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า หากวันนี้สามารถลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้ง ยืนยันว่าจะโหวตไม่เห็นชอบให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม แต่ส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้ไม่สามารถโหวตนายกได้ เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับที่ 41 ของการประชุมรัฐสภา ส่วน สว. คิดเห็นอย่างไรนั้นไม่ทราบ เพราะแต่ละคนมีความเห็นของตัวเอง อ่านข้อบังคับรัฐธรรมนูญเล่มเหมือนกัน แต่อาจเห็นต่างกันได้

เมื่อถามว่า หาก สส. เสียงข้างน้อย 188 เสียง รวมกับ สว. 250 เสียง จะถูกมองว่าเป็นเสียงข้างมากร่วมกันสกัดนายพิธาหรือไม่ เพราะมีความเห็นว่าการเสนอชื่อนายกฯ กับญัตติเป็นคนละเรื่องกัน นายจเด็จ กล่าวว่า ขอให้ถึงตอนนั้นก่อน ตอนนี้ยังให้ความเห็นอะไรไม่ได้

เมื่อถามว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการเลือกนายกฯ ในอนาคตหรือไม่ นายจเด็จ เชื่อว่า ไม่ เพราะบรรทัดฐานอยู่ในสภา ประธานรัฐสภาต้องคำนึงเรื่องนี้อยู่แล้ว และประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลพินิจได้ โดยที่ไม่ต้องลงมติก็ได้

โหวตนายก : “สว.สุรเดช” ยังโหวตให้ “พิธา” เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

โหวตนายก: “กิตติศักดิ์” เผยจุดยืนสว.โหวตไม่เห็นชอบ ลั่น ตั้งรัฐบาลต้องไม่มีก้าวไกล

"มณเฑียร" ย้ำให้โอกาสพรรครวมเสียงข้างมากได้ – ไม่ออกความเห็นเสนอ "พิธา" ซ้ำสองได้หรือไม่

ด้านนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวย้ำก่อนการประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ว่า ยังคงยืนยันหลักการเดิม ที่จะต้องให้โอกาสพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ ซึ่งส่วนตัวจะไม่ใช้หลักการอื่น

ส่วนกรณีที่ยังมีข้อถกเถียงจะสามารถเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเป็นครั้งที่ 2 ได้หรือไม่นั้น นายมณเฑียร ปฏิเสธที่จะออกความคิดเห็น โดยระบุเพียงว่า ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคน เพราะแต่ละคนก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน

ส.ว.ประสิทธิ์ ย้ำจุดยืนชัด งดออกเสียง เว้นแต่มีเหตุผลให้เปลี่ยนใจ เชื่ออภิปรายข้อบังคับเป็นไปในทิศทางบวก

ต่อมา นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา หนึ่งในคนที่งดออกเสียงให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ในการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่า วันนี้ยังยืนยันในจุดยืนเดิมคืองดออกเสียง แต่เช้านี้คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาจะมีการประชุม เพื่อมาแจ้งให้สวทุกคนรับทราบข้อมูลไปพร้อมกัน ก่อนจะไปตัดสินใจ ของแต่ละคนว่าจะโหวตให้นายพิธาหรือไม่

ซึ่งทุกคนจะใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจ แต่ส่วนตัวเองนั้นคงเหมือนเดิม เว้นแต่จะมีข้อมูลใหม่มาทำให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ แต่ขอไม่ตอบว่าเรื่องใดที่จะทำให้เปลี่ยนการตัดสินใจ ขออย่าไปคิดล่วงหน้าว่านายพิธาจะไม่ได้ไปต่อ ส่วนการอภิปราย เรื่องข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเสนอญัตติซ้อน คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางบวก

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ ยืนยันว่าก่อนการลงมติในวันนี้สมาชิกวุฒิสภาไม่มีการเรียกนัดคุยวงใหญ่เพื่อหารือแนวทางการลงมติแต่อย่างใด เป็นเพียงการพบปะกันปกติ เมื่อเจอหน้าก็พูดคุยกันเท่านั้นคำพูดจาก สล็อต888

‘สว.ดิเรกฤทธิ์’ โยนสภาฯมีมติ เสนอชื่อ ‘พิธา’ ซ้ำ ขณะส่วนตัวมองควรเว้นสมัยประชุม -ให้ความเป็นธรรม ปม ศาล รธน.วินิจฉัยรับคำร้องคดีหุ้นสื่อ รับมีผลต่อการตัดสินใจของ สว. หวั่นหมิ่นเหม่ผิด รธน.

 โหวตนายก -  เช็กเสียง สว.ก่อนเข้าสภาฯ แสดงจุดยืน

นายดิเรกฤทธิ์ เจนทองคำ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการเสนอญัติ การเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ 2 ว่า เมื่อฟังจากความเห็นและเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายก็สามารถรับฟังได้ เพราะแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ตัดสินใจไม่ได้ เมื่อมีความเห็นต่างก็ต้องมีการลงมติ

ขณะที่ความเห็นส่วนตัว และ สว.เอง ก็มองว่าไม่สามารถเสนอซ้ำได้ ควรจะเสนอชื่อบุคคลอื่น หากจะเสนอซ้ำก็ควรเว้นสมัยการประชุมส่วนความเห็นที่บอกว่าเสนอซ้ำได้ก็ให้ว่ากันไปตามมติ ว่าจะผ่านหรือไม่

ส่วนเรื่องการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณารับคำร้องกรณีการถือหุ้นของพิธาในเช้าวันนี้ ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยต้องรอว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไร แต่ถ้าหากมีการรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็ยอมรับว่ามีผลต่อการตัดสินใจ เพราะหมิ่นเหม่ต่อการกระทำผิด หมิ่นเหม่ต่อความเชื่อที่ว่าอาจจะขาดคุณสมบัติ ที่มีคนไปฟ้องว่า หากสนับสนุนผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติจะเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเอง แต่หากไม่เข้าข่ายศาลก็ตีตกคำร้องได้

ส่วนตัวจะตัดสินใจอย่างไรขอดูข้อเท็จจริง ณ เวลาที่ลงมติ แต่ก็มีความเห็นที่คาดไว้ตามหลักกฎหมายในการโหวตไว้อยู่แล้ว