• April 16, 2024
Uncategorized

DITTO คว้างาน ธ.ก.ส. 198.5 ล้านบาท พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพหนี้

เงินเยนใกล้จบรอบ “อ่อนค่า” คาดไตรมาส 4/66 แบงก์กลางญี่ปุ่นปรับนโยบายการเงิน

คาเฟ่ อเมซอน จ่อเพิ่มเป็น 100 สาขาใน สปป.ลาว

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับสัญญาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ มูลค่าโครงการ 198.5 ล้านบาท

โดยโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ประกอบด้วย ระบบย่อย 4ระบบ คือ 1.ระบบวิเคราะห์หนี้ เพื่อตรวจสอบและแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน 2.ระบบติดตามและการแจ้งเตือน เพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดหนี้ของทางธนาคาร

3.ระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ ทั้งในการเร่งรัดหนี้ หรือ การผ่อนชำระของลูกหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ และ 4.ระบบกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะช่วยให้ ธนาคารสามารถนำข้อมูลพฤติกรรมการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้ามาจัดกลุ่มความเสี่ยงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ธนาคารมีเครื่องมือคำนวณสัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านเครดิตที่สามารถแสดงผลในเชิงพฤติกรรมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และการวิเคราะห์หามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้กับลูกหนี้ของธนาคารได้

นอกจากนี้ช่วยให้ธนาคารมีระบบในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลายรูปแบบตามศักยภาพในการชำหนี้ของลูกหนี้และให้ธนาคารมีระบบรองรับการบริหารจัดการหนี้มีมาตรฐาน สามารถเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของการติดตามหนี้เพื่อประเมิน KPI ของทีมติดตามหนี้ หรือสนับสนุนกลยุทธ์การติดตามหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธนาคาร โดยสามารถลดหนี้เสียและลดต้นทุนการติดตามหนี้

ล่าสุด 10 ก.ค. 66 หุ้น DITTO ราคาอยู่ที่ 28.75 บาท ปรับลดลง 11% ในช่วง 4 วันทำการที่ผ่านมา

คำพูดจาก เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

 DITTO คว้างาน ธ.ก.ส. 198.5 ล้านบาท พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพหนี้